Polish
pl
Lotnisko :
Lotnisko :
Warszawa Chopin Zmień

Wyjątkowe doświadczenie zakupów na lotniskach w Aelia Duty Free.

Złóż zamówienie on-line i odbierz je w sklepie na lotnisku

Proszę wybrać lotnisko, z którego planowany jest wylot:

INFORMACJA PRAWNA

© Aelia Duty Free 2017. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Całość niniejszej Strony jest chroniona francuskimi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi praw autorskich i własności intelektualnej. Wszelkie prawa zastrzeżone, w tym także w odniesieniu do dokumentów przeznaczonych do pobierania oraz przedstawień ikonograficznych i fotograficznych. O ile nie zaznaczono inaczej, zdjęcia, teksty, obrazy i prawa do obrazów, szablony, loga, nazwy produktów i znaki towarowe są wyłączną własnością firmy LAGARDERE DUTY FREE i ich wykorzystanie w całości lub w części jest zabronione i podlega sankcjom prawnym.”

HOSTING

Za hosting Strony odpowiada firma No Blue Screen System, francuska spółka akcyjna uproszczona z kapitałem w wysokości 203 905 euro, wpisana do rejestru handlowego i spółek w Evry pod numerem B 423,410,901, z siedzibą przy 140 Boulevard Haussmann, 75008 Paryż. Tel. : 01 58 56 60 80.

PUBLIKACJA

Strona stworzona we współpracy z Agencją Dn'D z siedzibą przy 62 Avenue Gambetta, 75020 Paris, tel.: +33 1 48 75 59 59, www.dnd.fr.

CEL

Strona i wszystkie jej działy podlegają niniejszym warunkom świadczenia usług, których celem jest informowanie użytkowników o warunkach na jakich firma LAGARDERE DUTY FREEprowadzi niniejsza platformę komunikacji i sprzedaży internetowej. W związku z tym, wejście na stronę i jej przeglądanie oznacza wyrażenie pełnej i bezwarunkowej zgody na niniejsze warunki.
Nowa wersja będzie zamieszczana za każdym razem, kiedy firma LAGARDERE DUTY FREE dokona ich modyfikacji. LAGARDERE DUTY FREE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym czasie.

TREŚĆ STRONY

Strona i jej treść są wyłączną własnością firmy AELIA, która nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:

    • zakłócenia w funkcjonowaniu Strony;
    • usterki;
    • jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nielegalnej ingerencji osób trzecich prowadzącej do zmian informacji udostępnionych na Stronie;

ani w ogóle jakiejkolwiek szkody pośrednie lub bezpośrednie, niezależnie od ich przyczyny, źródła, charakteru i konsekwencji, spowodowane uzyskaniem dostępu do strony lub jego brakiem, włączając korzystanie ze Strony lub/i zaufanie jakimkolwiek informacjom uzyskanym z niej bezpośrednio lub pośrednio.

W szczególności LAGARDERE DUTY FREE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody dla sprzętu komputerowego wynikające z uzyskania dostępu do Strony lub korzystania czy pobierania jej elementów (dane, teksty, obrazy, wideo, dźwięki, itp.)”

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA LAGARDERE DUTY FREE

Strona, jej struktura, treść i powiązane z nią oprogramowanie są chronione francuskimi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi praw autorskich i własności intelektualnej. Wszelkie prawa zastrzeżone, w tym także w odniesieniu do dokumentów przeznaczonych do pobierania oraz przedstawień ikonograficznych i fotograficznych. O ile nie zaznaczono inaczej, zdjęcia, teksty, obrazy i prawa do obrazów, szablony, loga, nazwy produktów i znaki towarowe są wyłączną własnością firmy LAGARDERE DUTY FREE. Ich wykorzystanie w całości lub w części jest zabronione i podlega sankcjom prawnym.

HIPERŁĄCZA

Strona może zawierać hiperłącza do innych stron lub źródeł internetowych. Z uwagi na to, że LAGARDERE DUTY FREE nie może kontrolować zewnętrznych stron i źródeł informacji, firma nie ponosi odpowiedzialności za dostępność zewnętrznych stron i źródeł ani za ich treść, reklamy, produkty, usługi oraz inne materiały zamieszczone czy zawierające odnośniki na takich stronach i w zewnętrznych źródłach.

Ponadto firma LAGARDERE DUTY FREE wyraźnie zabrania tworzenia hipertekstowych odnośników prowadzących do Strony lub jej podstron bez uzyskania uprzednio pisemnej zgodny.

PLIKI COOKIE

LAGARDERE DUTY FREE korzysta z plików „cookies”, czyli niewielkich plików tekstowych, zapisywanych na komputerze internauty, które są niezbędne do utrzymania sesji oraz sporządzania statystyk odwiedzalności serwisu. Pliki „cookies” nie gromadzą danych osobowych użytkowników.
Każdy internauta może skasować pliki „cookies” w sposób opisany w przeglądarce internetowej, jednak może to wpłynąć na prawidłowość działania serwisu internetowego Aelia Duty Free

GROMADZENIE DANYCH

LAGARDERE DUTY FREE może gromadzić pewne dane osobowe, aby dowiedzieć się więcej o użytkownikach odwiedzających stronę lub w celu przetwarzania zamówienia. Przetwarzanie owych danych zostało uprzednio zarejestrowane pod numerem 1475800 v 0 we francuskim urzędzie CNIL w ramach Ustawy na rzecz zaufania w gospodarce cyfrowej (LCEN) z 6 sierpnia 2004 r.

LAGARDERE DUTY FREE zobowiązuje się do poszanowania uproszczonych standardów normy NS-48 CNIL. W związku z tym, LAGARDERE DUTY FREE podejmie wszelkie kroki konieczne do ochrony bezpieczeństwa informacji przekazywanych przez Klientów i przechowywania owych danych na bezpiecznych, niezawodnych i trwałych nośnikach.

Zgodnie z francuską ustawą z 6 stycznia 1978 r., Klient ma prawo do wglądu, modyfikacji, usunięcia i nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez AELIA lub/i ich wykorzystanie do celów marketingowych.

FORMULARZ KONTAKTOWY

W razie potrzeby, Użytkownicy Strony mogą się skontaktować z firmą AELIA różnymi drogami dostępnymi za pośrednictwem Strony, aby przekazywać wszelkie sugestie, uwagi, zastrzeżenia lub pytania. AELIA stara się udzielać Użytkownikom odpowiedzi najszybciej, jak to możliwe, chyba że treść wiadomości nie wymaga konkretnej odpowiedzi. Korespondencja handlowa i zamówienia składane tą drogą nie są prawnie wiążące. AELIA zawsze wysyła pisemne odpowiedzi na pytania klientów.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO - JURYSDYKCJA

Niniejsza strona i odnoszące się do niej warunki świadczenia usług podlegają przepisom francuskiego prawa.

Wszelkie spory wynikające z interpretacji lub egzekwowania niniejszych Warunków podlegają wyłącznej jurysdykcji francuskich sądów.

Produkt został dodany do koszyka.

{{var product.name}}

Produkt został usunięty z koszyka.

{{var product.name}}